Aktieagarforening.se

Aktieforum


Till alla registrerade signaturer på Aktieagarforening.se

Den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018 och vi är skyldiga att informera om hur vi behandlar de personuppgifter vi fått av dig.

Vi har fått från Dig din signatur på forumet, din IP-adress, din mejladress samt födelsedatum (inte 4 sista) vid registreringen på forumet. Dessa uppgifter sparas i ett medlemsregister som administratör endast har tillgång till.

Inga andra organisationer, myndigheter eller personer delges dessa uppgifter i något sammanhang.

Du har rätt att

· få tillgång till dina uppgifter (registerutdrag)
· få felaktiga uppgifter rättade
· få dina personuppgifter raderade (men då kan du inte heller längre vara registrerad i någon av de föreningar/forum som finns på plattformen aktieagarforening.se)

Vid begäran av uppgifter eller önskemål om att bli raderad från aktieagarforening.se permanent vänligen skicka ett mail till webmaster@aktieagarforening.se

Notera att varje enskild förening under denna plattform på aktieagarforening.se också individuellt beskiver hur de efterlever den nya lagstiftningen GDPR.

Administratör på Aktieagarforening.se

-------------------------------------------------------------------------------
IES Aktieförening

För att du som aktieägare i IES ska kunna bli medlem i IES aktieförening och få tillgång till IES chatforum krävs följande.

Inbetalning av 50 kr genom följande möjligheter till inbetalning.
Föreningskontot är Handelsbanken: 6119-695 045 768, eller att
Swisha till 070 8755 274 (Anita H som betalningsmottagare).

Vid betalning krävs också att du skickar ett mail till ies@aktieagarforening.se
där följande uppgifter...