Aktieagarforening.se

Aktieforum


Även en röd tråd har ett slut!

Aktieagarforening.se kommer Söndag den 20 Januari 2019 att släckas ner för gott.
Det finns väldigt många orsaker till detta, men för att nämna en viktig aspekt till beslutet. Vi har som forum funnits sedan 2006 och nu snart 13 år senare kan man mäta resultatet av den initiala förhoppningen att man som "organiserad" större ägare skulle nå RESPEKT.
Att man som aktieägareförening skulle kunna ligga nära företaget i dialog och utveckling då man logiskt tycker att man alla vill segla åt samma håll, kontentan blev att initiativet uppfattades som ett HOT med misstänksamhet/rädsla från företagen vilket är djupt tragiskt men likväl ett krasst konstaterande.
Detta ställer fler följdfrågor om den företagskultur som råder men det är upp till varje enskild förening att hantera.

Notera! Att aktieagarforening.se lägger ner har ingenting med aktieägarföreningarna som har ett organisationsnummer att göra de fortlever som vanligt i enlighet med de stadgar dessa har.

Möjligheterna till donationer för hemsidans fortlevnad kommer därmed upphöra.

-----------------------------------------------------------------------------
IES Aktieförening

För att du som aktieägare i IES ska kunna bli medlem i IES aktieförening och få tillgång till IES chatforum krävs följande.

Inbetalning av 50 kr genom följande möjligheter till inbetalning.
Föreningskontot är Handelsbanken: 6119-695 045 768, eller att
Swisha till 070 8755 274 (Anita H som betalningsmottagare).

Vid betalning krävs också att du skickar ett mail till ies@aktieagarforening.se
där följande uppgifter skall framgå:
Datum för inbetalning:
...​